Čini se da koristite stariju verziju Internet Explorera koja nije podržana. Savetujemo da ažurirate svoj preglednik na najnoviju verziju Microsoft Edgea ili da razmislite o korišćenju drugih preglednika kao što su Chrome, Firefox ili Safari.

li

Smanjite rizik od koronarne bolesti srca

Najveći svetski ubica je ishemijska bolest srca, odgovorna za 16% ukupnih smrtnih slučajeva u svetu. Kontrolišite vrednosti holesterola i smanjite rizik od razvoja kardiovaskularnih bolesti kao što je koronarna bolest srca! Rana dijagnoza spašava živote!

Kako nastaje koronarna bolest srca?                                                                                              

Da bi srce nesmetano obavljalo svoju funkciju, ono mora biti snabdeveno hranljivim materijama i kiseonikom. To omogućavaju koronarne arterije. Zato je bitno da su one stalno prohodne. Ako, iz bilo kog razloga, dođe do smanjenog protoka krvi kroz koronarne krvne sudove, srce ne dobija dovoljno kiseonika i dolazi do oštećenja. Vremenom, oštećenje postaje trajno i nastaje koronarna bolest srca.

Kako nastaje koronarna bolest srca?

 

Šta je koronarna bolest srca?

Do koronarne bolesti dolazi kada se oštete krvni sudovi koji snabdevaju srce krvlju, kiseonikom i hranljivim materijama. Najčešći razlog za nastanak koronarne bolesti su plakovi u arterijama koji sadrže holesterol ili upala. Rastom plaka, srčane arterije se sužavaju, smanjujući dotok krvi u srce. Na kraju procesa, smanjen dotok krvi može izazvati bol u grudima (anginu pektoris), kratak dah (dispneu) ili neke druge znakove i simptome koronarne bolesti.                    

Potpuno začepljeni krvni sudovi mogu izazvati srčani udar ili infarkt.

koronarna2

 

 

Znate li dovoljno o koronarnoj bolesti srca?

Saznajte šta uzrokuje nastanak koronarne bolesti i koji simptomi ukazuju da bolujete od koronarne bolesti, kao i kako se ona dijagnostikuje i leči. O tome govori dr Nikola Šekularac, kardiolog u Opštoj Bolnici MediGroup.

 

SM2303156551

 

Simptomi koronarne bolesti srca

Koronarna bolest razvija se postepeno, tokom godina, zbog naslaga holesterola u koronarnim krvnim sudovima. Vremenom protok krvi kroz njih postaje sve manji zbog čega srce ne dobija dovoljnu količinu kiseonika. Najčešće se manifestuje kao bol u grudima koju nazivamo angina pektoris koja može biti stabilna i nestabilna. Stabilna angina pektoris se u većini slučajeva javlja tokom fizičkog napora jer su potrebe za kiseonikom tada povećane. Kako bolest napreduje, tegobe su češće i izražene i pri manjim naporima, ponekad i u mirovanju. U tom se slučaju radi o nestabilnoj angini.

Infographic-1920-x-1130-BLUE-01 (1).png

 

Kako se postavlja dijagnoza koronarne bolesti srca?

Vaš kardiolog će napraviti detaljan klinički pregled i porazgovarati sa Vama kako bi saznao osnovne podatke o Vašim tegobama (kada su se one javile i koliko dugo već traju). Osim toga, potrebno je proveriti da li je u porodici bilo sličnih stanja (lična i porodična anamneza). Postoje različite dijagnostičke metode kojima može da se potvrdi dijagnoza koronarne bolesti. Važno je otkriti kardiovaskularnu bolest što je pre moguće i pravovremeno započeti lečenje. 

Kako se koronarna bolest srca može lečiti?   

Potrebno je promeniti stil života, lečiti faktore rizika za nastanak koronarne bolesti i uzimati određene lekove koje propiše lekar. Ponekad je potrebno učiniti perkutanu koronarnu intervenciju (PCI) ili čak operativni zahvat kako bi se ponovo uspostavio normalan protok krvi kroz zahvaćeni krvni sud srca. 

7 Kako-se-koronarna-bolest-srca-može-liječiti

  

linija3

Koronarna bolest srca je među vodećim uzrocima smrti u svetu, pa tako i u Srbiji. Od hronične ishemijske bolesti srca, u Srbiji, svake godine umire preko 3000 ljudi. 

linija3

 

Kako prepoznati koronarnu bolest srca?                                                                                                         

Koronarna bolest srca ponekad može biti bez ikakvih simptoma. Znak koronarne bolesti može biti promena u elektrokardiogramu (EKG). Najčešće se manifestuje bolovima u grudima koji mogu biti povezani sa naporom ili se mogu javiti čak i u mirovanju. Ako se bolovi javljaju u mirovanju, odmah je potrebno zatražiti lekarsku pomoć.

li

Objašnjenje skraćenica:

 • LDL holesterol, holesterol u lipoproteinima niske gustine

Literatura:

 1. Mendis S, Puska P, Norrving B. Global atlas on cardiovascular disease prevention and control. World Health Organization 2011. pp. 3–18. 
 2. Schreiner PJ, Morrisett JD, Sharrett AR, Patsch W, Tyroler HA, Wu K, Heiss G "Lipoprotein[a] as a risk factor for preclinical atherosclerosis". Arteriosclerosis and Thrombosis 1993; 13 (6): 826–33. doi:10.1161/01.ATV.13.6.826
 3. Knuuti J. et al 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes: The Task Force for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes of the European Society of Cardiology (ESC), European Heart Journal 2020:41(3); 407–477, doi.org/10.1093/eurheartj/ehz425 
 4. Klinika Magdalena. Dostupno na: http://www.magdalena.hr/o-bolestima/koronarna-bolest/, pristupljeno januara 2023.
 5. Mach F, Baigent C, Catapano AL et al 2019 ESC/EAS Guidelines for themanagement of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk; European Heart Journal 2020; 41: 111–188 
 6. SVJETSKI DAN SRCA 2021. – KORISTI SRCE I POVEŽI SE SRCEM | Hrvatski zavod za javno zdravstvo (hzjz.hr) Dostupno na: https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-prevencija-nezaraznih-bolesti/svjetski-dan-srca-2021-koristi-srce-i-povezi-se-srcem/, pristupljeno januara 2023.
 7. WHO-Cardiovascular diseases. Dostupno na: https://www.who.int/health-topics/cardiovascular-diseases#tab=tab_1, pristupljeno januara 2023.
 8. Ference BA, Ginsberg HN, Graham I et al Eur Heart Journal 2017; Low-density lipoproteins cause atherosclerotic cardiovascular disease. 1. Evidence from genetic,epidemiologic,and clinical studies. A consensus steatment from the European Atherosclerosis Society Consensus Panel; Eur Heart Jour 2017:38; 2459-2472
 9. HZJZ- Izviješće o umrlim osobama u 2020.Dostupno na: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2021/10/Bilten_Umrli-_2020.pdf, pristupljeno januara 2023.
 10. Zdravstveno-statistički godišnjak Republike Srbije 2021. Dostupno na: https://www.batut.org.rs/index.php?content=77 - pristupljeno januara 2023.
SM2403291185