Čini se da koristite stariju verziju Internet Explorera koja nije podržana. Savjetujemo da ažurirate svoj preglednik na najnoviju verziju Microsoft Edgea ili razmislite o korištenju drugih preglednika kao što su Chrome, Firefox ili Safari.

Ovom internetskom stranicom www.docta.novartis.com/hr   („Stranica“) upravlja društvo:
NOVARTIS HRVATSKA d.o.o.
Radnička cesta 37 B
10 000 Zagreb

(dalje u tekstu: Novartis)

Kontakt podaci. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s obradom Vaših Osobnih Podataka ili Vašim pravima možete pisati:

  • na adresu NOVARTIS HRVATSKA d.o.o., Radnička cesta 37 B, 10 000 Zagreb, n/r koordinator sa Službenikom za zaštitu osobnih podataka Novartisa ili putem e-maila: [email protected] ili
  • Službeniku za zaštitu osobnih podataka Novartis poslovne grupacije, putem e-maila: [email protected]

1. Prihvaćanje

Na Vaš pristup i korištenje ove Stranice primjenjuju se ovi Uvjeti korištenja Stranice (dalje u tekstu „Uvjeti korištenja“), svi primjenjivi zakoni i naša Pravila o zaštiti osobnih podataka, sa svim naknadnim izmjenama.

 
2. Namjena: informiranje o bolestima

Ova je Stranica namijenjena stanovništvu i korištenju isključivo u svrhu pružanja informacija o bolestima, prevenciji te dostupnim metodama liječenja. 
 
AKO IMATE ZDRAVSTVENI PROBLEM, ODMAH SE JAVITE SVOM LIJEČNIKU ILI PRUŽATELJU ZDRAVSTVENIH USLUGA. NIŠTA ŠTO JE SADRŽANO NA OVOJ STRANICI NE PREDSTAVLJA NITI SE MOŽE TUMAČITI KAO DAVANJE KONKRETNIH MEDICINSKIH SAVJETA, POJEDINCU PRILAGOĐENIH MEDICINSKIH DIJAGNOZA, NAČINA LIJEČENJA ILI PREPORUKA NITI KAO PROMOCIJA LIJEKOVA I MEDICINSKIH PROIZVODA PREMA STANOVNIŠTVU. 
 
Prilikom donošenja odluke o propisivanju lijekova, medicinskih ili drugih proizvoda, zdravstveni radnici se trebaju oslanjati isključivo na informacije o lijeku sadržane u zadnjem u Republici Hrvatskoj odobrenom sažetku opisa svojstava lijeka i uputi o lijeku, a ne na sadržaj ove Stranice ili Internet stranica do kojih je moguć pristup s ove Stranice.

Novartis će odgovoriti na pitanja kvalificiranih zdravstvenih radnika kod kojih se liječite i dati im informacije u skladu s važećim zakonima.

3. Korištenje informacija

1. Stranicu možete slobodno pregledavati, no pristupanje, preuzimanje ili korištenje informacija na ovoj Stranici (npr. bilo koji tekst, sliku, zvučni i video zapis, dalje u tekstu, zajednički: „Informacije“) moguće je isključivo za vlastite, nekomercijalne potrebe. 
 
2. Bez prethodnog pisanog odobrenja Novartisa, sadržaj Stranice, u cijelosti ili bilo koje pojedinačne Informacije, ne smije se distribuirati, mijenjati, prenositi, ponovno upotrebljavati ili koristiti u komercijalne svrhe. 
 
3. Prilikom preuzimanja (eng. download) bilo kojih Informacija sa Stranice, morate zadržati i reproducirati svaku i sve obavijesti o pravima intelektualnog vlasništva na tim Informacijama. Osim ako drugačije nije navedeno na Stranici, uvijek trebate pretpostaviti da je sve što vidite ili pročitate na ovoj Stranici zaštićeno pravima intelektualnog vlasništva (i srodnim pravima, ako je primjenjivo) i da se ne smije koristiti ni na koji način, osim u skladu s ovim Uvjetima korištenja ili s tekstom na Stranici, bez prethodnog pisanog odobrenja Novartisa. 
 
4. Osim ako nije drugačije navedeno u ovom članku, Novartis ne daje nikakva jamstva niti izjavljuje da se korištenjem Informacija sadržanih na ovoj Stranici ne mogu vršiti povrede prava trećih osoba koje nisu u vlasništvu Novartisa i s Novartisom povezanih društava. Uz izuzetak prethodno navedenog ograničenog odobrenja, korištenjem Stranice ne stječete nikakvo pravo intelektualnog vlasništva niti koje drugo pravo ili licencu na Informacijama Novartisa ili bilo koje treće osobe. 

4. Prava intelektualnog vlasništva

Uvijek trebate pretpostaviti da su sve Informacije na ovoj Stranici, bez obzira na način prezentacije npr. pisane velikim slovima, italikom ili s oznakom žigovne zaštite, zaštićeni žigovi Novartisa ili njihovih legitimnih vlasnika od koji je Novartis pribavio licence za korištenje. Ova Stranica također može sadržavati ili upućivati na druga zaštićena prava kao što su, primjerice, patenti, zaštićene vlastite informacije njihovih nositelja/vlasnika, tehnologije, proizvode, postupke ili druga vlastita prava Novartisa i/ili trećih osoba. Korištenjem ove Stranice ne stječete nikakvo pravo na takvim žigovima, neobjavljenim informacijama s tržišnom vrijednosti, tehnologijama, proizvodima, postupcima i ostalim vlastitim pravima Novartisa i/ili bilo kojih trećih osoba.

5. Ograničenje odgovornosti

1. Iako Novartis ulaže razumne napore kako bi osigurao da Informacije objavljene na ovoj Stranici budu točne i ažurne, Informacije bi mogle sadržavati tehničke netočnosti ili tipografske greške.
2. Novartis pridržava pravo unosa izmjena, ispravaka i/ili poboljšanja Informacija u bilo kojem trenutku i bez posebne obavijesti. Novartis ne daje nikakva jamstva u pogledu točnosti bilo kojih Informacija i ne odgovara za bilo kakve greške ili propuste vezane uz sadržaj ove Stranice.


3. SVE INFORMACIJE NA OVOJ STRANICI DAJU SE „U SADAŠNJEM STANJU“. NE DAJEMO NIKAKVA JAMSTVA U POGLEDU POTPUNOSTI ILI TOČNOSTI INFORMACIJA NA OVOJ STRANICI ILI NJIHOVIH MOGUĆIH UPORABA. SUKLADNO NAVEDENOM, KORISNICI TREBAJU PAŽLJIVO OCIJENITI TAKVE INFORMACIJE. NI NOVARTIS NITI BILO KOJE POVEZANO DRUŠTVO NOVARTIS POSLOVNE GRUPACIJE KAO NI TREĆA OSOBA UKLJUČENA U OSMIŠLJAVANJE, IZRADU ILI OMOGUĆAVANJE KORIŠTENJA OVE STRANICE NE ODGOVARAJU ZA BILO KOJU IZRAVNU, SLUČAJNU, NAKNADNU, NEIZRAVNU ILI KAZNENU ŠTETU KOJA NASTANE KAO POSLJEDICA PRISTUPA, KORIŠTENJA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠTENJA OVE STRANICE ILI BILO KOJIH GREŠAKA ILI PROPUSTA U SADRŽAJU STRANICE. U nekim državama pravno nije dozvoljeno isključenje impliciranih jamstava, pa se naprijed navedeno ne mora odnositi na Vas.
 
4. Novartis također nije odgovoran za bilo kakvu štetu nanesenu Vašoj računalnoj opremi ili za viruse ili druge štetne elemente koji mogu zaraziti Vašu računalnu opremu ili drugu Vašu imovinu prouzročenu Vašim pristupanjem, ili korištenjem Informacija. 
 
5. Novartis pridržava pravo ukidanja ove Stranice u bilo koje vrijeme, bez obveze obavještavanja i bez odgovornosti.
 
6. Ništa na ovoj Stranici nije poziv niti ponuda za trgovanje vrijednosnim papirima bilo kojih društava Novartis poslovne grupacije na bilo kojim tržištima.

6. Poveznice na ovu stranicu

Novartis nije upoznat sa sadržajem internetskih stranica trećih osoba koje sadrže poveznice na ovu Stranicu i ne odgovara za sadržaj nijedne takve stranice izvan ove Stranice i za sadržaj bilo kojih drugih stranica povezanih s ovom Stranicom.
 
Bez prethodne Novartisove pisane suglasnosti nije dozvoljeno kreiranje poveznica na ovu Stranicu ili bilo koje njezine dijelove. Također bez prethodne Novartisove pisane suglasnosti nije dozvoljeno citiranje ili korištenje jednog ili više dijelova ove Stranice na stranici bilo koje treće osobe

7. Poveznice na internetske stranice trećih osoba 

Ova Stranica može sadržavati poveznice sa  internetskim stranicama trećih osoba radi interesa ili potreba posjetitelja ove Stranice. Kad napuštate ovu Stranicu nastojat ćemo Vas obavijestiti da internetske stranice trećih osoba mogu imati različite uvjete korištenja i pravila zaštite privatnosti. Međutim, Novartis ne odgovara za sadržaj internetskih stranica trećih osoba dostupnih putem poveznica s ove Stranice niti odgovara za točnost ili zakonitost njihova sadržaja, što uključuje i sve eventualne povrede ili propuste u vezi s informacijama o zaštiti osobnih podataka trećih osoba.

8. Posljedice povrede ovih uvjeta korištenja

Ako saznamo da ste prekršili bilo koji od ovih Uvjeta korištenja, možemo odmah poduzeti korektivne radnje, uključujući sprječavanje korisnika u korištenju Stranice, u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Ako zbog takve povrede pretrpimo štetu, možemo, prema vlastitom nahođenju, zatražiti nadoknadu štete.

9. Izmjene

Novartis pridržava pravo u bilo koje vrijeme, prema vlastitoj diskreciji i bez prethodne najave, vršiti povremene izmjene ovih Uvjeta korištenja objavom zadnje izmijenjene verzije. Sve takve izmjene su za Vas pravno obvezujuće i stoga Vas pozivamo da  povremeno provjerite sadržaj Uvjeta korištenja, kako biste se upoznali sa sadržajem važećih i obvezujućih Uvjeta korištenja.
 
O svim promjenama Uvjeta korištenja obavijestit ćemo Vas unosom datuma posljednje izmjene koji se nalazi na kraju ovih Uvjeta korištenja. 

10. Mjerodavno pravo i nadležnost

Na ove Uvjete korištenja i na Vaše korištenje Stranice primjenjuje se hrvatsko pravo, a u slučaju bilo kakvog spora nadležni su hrvatski sudovi. 

Posljednja promjena: 17. lipnja, 2022. g. 

li