Čini se da koristite stariju verziju Internet Explorera koja nije podržana. Savjetujemo da ažurirate svoj preglednik na najnoviju verziju Microsoft Edgea ili razmislite o korištenju drugih preglednika kao što su Chrome, Firefox ili Safari.

li

Za postavljanje dijagnoze potrebno je učiniti mamografiju ili, za žene mlađe od 40 godina, ultrazvuk dojke. Ako se otkrije prisutnost kvržica, nastavljamo s biopsijom ili uzorkovanjem kroz iglu uzorka stanica koje treba analizirati.¹

Dijagnoza2

Minimalna preporučena dijagnostika za utvrđivanje raka dojke:

 1. uzimanje anamneze i fizikalni pregled dojkâ i regionalnih limfnih čvorova,
 2. mamografija,
 3. ultrazvuk dojkâ i regionalnih limfnih čvorova,
 4. biopsija tumora i metastatski promijenjenih limfnih čvorova u pazuhu, uz patohistološko određivanje biologije bolesti,
 5. SLNB je standardna metoda za procjenu pazušnih limfnih čvorova. Preporučuje se u bolesnica s ranim stadijem raka dojke (T1 ili T2) i klinički/ultrazvučno negativnim limfnim čvorovima pazuha te u bolesnica s DCIS-om koje se podvrgavaju mastektomiji,
 6. kompletna laboratorijska obrada potrebna je samo ako postoje klinički znakovi i simptomi te kada se planira primarna, sustavna, neoadjuvantna terapija prije kirurškog zahvata,
 7. planira li se primarno, sustavno, neoadjuvantno liječenje antraciklinima i/ili trastuzumabom, svakako valja učiniti UZV srca,
 8. bolesnica/bolesnik sa sumnjom na rak dojke upućuje se na pregled onkologu,
 9. pri sumnji na nasljedni oblik raka dojke može se razmotriti gensko savjetovanje,
 10. ako u mlađih bolesnica postoji želja za očuvanjem plodnosti, upućuje ih se ginekologu u Centar za reprodukciju,
 11. PET/CT ne preporučuje se u ranom stadiju bolesti. U bolesnika s lokalno invazivnim tumorom (stadij IIB i više) PET/CT preporučuje se kao dio inicijalnog staginga.²
Dijagnoza - biopsija

Mamografija

Mamografija je neinvazivna radiološka dijagnostička metoda te je neizostavna u dijagnostici bolesti dojki. Cilj ove slikovne metode je prikazati tkivo dojke visokom rezolucijom i kontrastom, uz primjenu što je manje moguće doze zračenja. Koristi se kod simptomatskih bolesnica, ali i kao metoda probira kod asimptomatskih žena u dobi od 40 godina i starijih.

Mamografija nudi podatke o veličini i sijelu tumora, ali i informaciju radi li se o benignoj ili malignoj novotvorini. S današnjim mamografskim uređajima moguće je detektirati tumor manji od jednog  centimetra. Mikrokalcifikati i trakaste ili zvjezdaste strukture glavni su znakovi malignih tumora pri mamografskom pregledu.3,4

Rak dojke - mamografija
Dijagnoza - ultrazvuk

Ultrazvuk dojki

Ultrazvuk dojke neinvazivna je metoda pregleda strukture tkiva dojke i razlika.
Velika prednost ultrazvuka je što ne koristi ionizirajuće zračenje te ga to čini ugodnijim i sigurnijim za bolesnicu. Ultrazvučni pregled se radi nakon nejasnog nalaza mamografije, te kod pregleda mlađih žena (ispod 45 godine) i trudnica, čije su dojke većim dijelom građene od žljezdanog tkiva; za razliku  od starijih žena u kojih prevladava masno tkivo. Jedna od prednosti ultrazvuka je, što se može koristiti kao nadzor pri punkciji lezija. Ovakav način rada omogućuje praćenje prolaska igle kroz tkivo u stvarnom vremenu i osigurava preciznost.3,4

Biopsija dojke

Prije početka liječenja raka dojke potrebno je učiniti biopsiju primarnog tumora, kao i sumnjivih lokoregionalnih limfnih čvorova. Zahvaćenost limfnih čvorova najčešće potvrđujemo citološkom  punkcijom pod kontrolom ultrazvuka, a ponekad bioptiramo. Svrha takvog postupanja jest dobivanje patohistološke dijagnoze bolesti, kao i uvid u lokalnu proširenosti.
Biopsija dojke je postupak uzimanja uzorka tkiva dojke za testiranje. Uzorak tkiva šalje se u laboratorij, gdje liječnici patolozi ispituju uzorak tkiva i postavljaju dijagnozu.⁴
Biopsija dojke može se preporučiti ako imate sumnjivo područje u dojci, poput kvržice ili drugih znakova i simptoma raka dojke. Može koristiti i za istraživanje neobičnih nalaza na mamografiji, ultrazvuku ili drugom pregledu dojke.
Rezultati biopsije dojke mogu pokazati je li dotično područje rak dojke ili nije kancerogeno. Patološko izvješće iz biopsije dojke može pomoći vašem liječniku da utvrdi trebate li dodatnu operaciju ili neki drugi tretman.²

Dijagnoza - biopsija
Dijkagnoza - Magnetska rezonanca dojki

Magnetska rezonanca dojki

Magnetska rezonanca (MRI) dojke - ili MRI dojke - pregled je koji se koristi za otkrivanje raka dojke i drugih abnormalnosti u dojkama.
MRI dojke snima više slika vaših dojki koje se kombiniraju se pomoću računala kako bi se stvorile detaljne slike.
MRI dojke obično se izvodi nakon što imate biopsiju koja je pozitivna na rak. MRI dojke može vašem liječniku pokazati opseg bolesti.
Kod žena  s visokim rizikom od raka dojke, koje imaju obiteljsku povijest raka dojke ili koje imaju nasljedne promjene gena raka dojke MRI se koristi s mamografijom za otkrivanje raka dojke.

Uzmi ih u ruke na vrijeme

Rani rak dojke može biti izlječiv ako se otkrije na vrijeme, liječi i redovito prati. Saznajte više o tome kako se otkriva i što učiniti kada se otkrije.

slika dojke
li
 

Objašnjenje kratica:

 • DCIS, duktalni kracinom in situ
 • MRI, magnentska rezonanca
 • PET/CT, pozitronska emisijska tomografija/ kompjutorska demographic
 • SLBN, biopsija sentinel limfnog čvora
 • T, veličina tumora
 • UZV, ultrazvuk

Literatura:

 1. Šamija M, Krajina Z, Purišić A. Radioterapija. Nakladni zavod Globus, Zagreb. 1996; 129-153.
 2. Dedić Plavetić N, Silovski T., Tečić-Vuger A. i sur. Dijagnostičke pretrage prije onkološkog liječenja, Liječ Vjesn 2018;140:92–105
 3. Hebrang A, Klarić-Čustović R. Radiologija, 3. obnovljeno i dopunjeno izdanje. Medicinska naklada, Zagreb. 2007; 349-361.
 4. Sve za nju. Dostupno na: https://www.svezanju.hr/wp-content/uploads/2019/05/ESMO-PG-Breast-HRV-FIN.pdf, pristupljeno 03.10.2023.
HR2310318975