Čini se da koristite stariju verziju Internet Explorera koja nije podržana. Savjetujemo da ažurirate svoj preglednik na najnoviju verziju Microsoft Edgea ili razmislite o korištenju drugih preglednika kao što su Chrome, Firefox ili Safari.

li

Rak dojke vodeća je zloćudna bolest u žena.²

Za žene kojima je dijagnosticirana rana ili lokalizirana faza kumulativna vjerojatnost preživljavanja raka najmanje pet godina nakon dijagnoze u prosjeku iznosi 96% u Europskoj uniji. Međutim, preživljenje žena dijagnosticiranih u uznapredovalom stadiju još uvijek je nisko i iznosi 38%.³

linija3

Gotovo 21% slučajeva raka dojke u Europi javlja se kod žena mlađih od 50 godina.4

linija3

Činjenice2

  • Rak dojke uzrokovao je 685 000 smrtnih slučajeva na globalnoj razini u 2020.
  • Otprilike polovica svih karcinoma dojke javlja se kod žena bez specifičnih čimbenika rizika osim spola i dobi.
  • Rak dojke javlja se u svim zemljama svijeta.
  • Otprilike 0,5-1% karcinoma dojke javlja se kod muškaraca.

Procjene novih slučajeva (incidencija) i smrti (mortalitet) u 2020.

slika

 

Procijenjena distribucija novih slučajeva raka dojke u 2020. po dobi u EU-27

slika
linija3

Procjenjuje se da rak dojke čini 13,3% svih novih slučajeva raka dijagnosticiranih u zemljama EU-27 u koje spada i Hrvatska u 2020 godini. To ga čini najčešćim rakom. Procjenjuje se da čini 28,7% svih novih karcinoma kod žena.5

linija3

Uzmi ih u ruke na vrijeme

Rani rak dojke može biti izlječiv ako se otkrije na vrijeme, liječi i redovito prati. Saznajte više o tome kako se otkriva i što učiniti kada se otkrije.

slika dojke
li

Kratice:

EU, Europska unija; EU-27, 27 zemalja Europske unije

Literatura:

  1. HZJZ. Dostupno na: https://www.hzjz.hr/aktualnosti/odrzana-javnozdravstvena-manifestacija-sacuvajmo-zdrave-dojke/, pristupljeno 31.10.2023.
  2. Breast Cancer. WHO. Dostupno na: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/breast-cancer, pristupljeno 28.08.02023.
  3. Breast Cancer Outcomes OECD Library. Dostupno na: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c63a671a-en/index.html?itemId=/content/component/c63a671a-en, pristupljeno 10.09.2023.
  4. Breast Cancer. Dostupno na: https://www.europadonna.org/breast-cancer/, pristupljeno 14.09.2023.
  5. Breast Cancer Burden in EU-27. EC. Dostupno na: https://ecis.jrc.ec.europa.eu/pdf/Breast_cancer_factsheet-Oct_2020.pdf, pristupljeno 10.09.2023.
HR2310318975